Thực trạng cho vay tại ngân hang thương mại cổ phần Vietcombank Dung Quất

Như vậy, sự phát triển của một Ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mỗi Ngân hàng khi tiến hành hoạt động kinh doanh tiền tệ thì mục tiêu đặt lên hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu trên cơ sở tối thiểu hóa chi phí bỏ ra, vì đây là điều kiện sống còn của Ngân hàng. Để đạt dược mục tiêu đó, đòi hỏi Ngân hàng phải quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực trong quá trình kinh doanh của mình. Xuất phát từ mong muốn được tìm hiểu với quy trình tín dụng là khách hàng cá nhân ở Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương – chi nhánh Dung Quất nên nhóm chúng em chọn đề tài này để làm tiểu luận cho nhóm mình. Bài tiểu luận ngoài phần mở bài và kết kuận thì được trình bày gồm 3 phần quan trọng: Chương 1: Cơ sở lý luận về cho vay. Chương 2: Thực trạng cho vay tại ngân hang TMCP Vietcombank Dung Quất. Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC