Thực trạng công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần Quảng cáo Hàm Nghi

Có thể nói nước ta chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là một bước đi trong chính sách cải cách của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách kinh tế mới này thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển và thu hút được mọi nguồn vốn, tạo ra nhiều công ăn việc làm, sản xuất ra nền kinh tế công ty mình bước từng bước hoà nhập với nền kinh tế của các nước trong khu vực Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế ngày càng gay gắt, quyết liệt.Vì vậy muốn kinh doanh có hiệu quả, thu hút được lợi nhuận cao thì đòi hỏi các công ty phải thường xuyên năng động sáng tạo,nắm bắt thị hiếu của khách hàng để làm chủ ra nhiều sản phẩm cho xã hội.Sự phát triển này đã góp phần đưa thị trường đến các quan hệ kinh tế tài chính phát sinh. Mặt khác để đảm bảo thắng lợi bền vững trong cạnh tranh Giám đốc công ty phải có trình độ giỏi trong nghề kinh doanh của mình,đồng thời phải biết vận dụng một cách hợp lý nguồn nhân tài,vật lực để làm sao cho chi phí sản xuất bỏ ra ít nhất nhưng đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất. Chỉ tiêu chi phí và giá thành là loại chỉ tiêu kinh doanh tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động kinh doanh của công ty.Thông qua chỉ tiêu chi phí và giá thành chúng ta thấy được quá trình sử dụng và quản lý vật tư tài sản tiền vốn của công ty đã hợp lý hay chưa,từ đó co biện pháp thích hợp nhằm tiết kiệm chi phí,hạ giá thành sản phẩm,nâng cao lợi nhuận.Bên cạnh đó việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm khoa học cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quyết định giá cả,giá bán,tham gia thầu. Ngoài phần lời nói đầu và kết luận chuyên đề của em được trình bày làm 3 phần với nội dung kết cấu như sau: Phần I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Quảng cáo Hàm Nghi. Phần II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần Quảng cáo Hàm Nghi. Phần III: Một số ý kiến,nhận xét nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tai công ty Cổ phần Quảng cáo Hàm Nghi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC