Thực trạng công tác thẩm định dự án vay vốn tại vietinbank - Hà tây

Ngày 26/03/1988: theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng thành lập các Ngân hàng Chuyên doanh trong đó có Ngân hàng chuyên doanh công thương Việt Nam – tiền thân của Ngân hàng công thương Việt Nam Ngày 14/11/1990 Hội đồng Bộ trưởng chuyển Ngân hàng chuyên doanh công thương Việt Nam thành Ngân hàng công thương Việt Nam (NHCTVN) theo quyết định số 402/CT và là 1 trong 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất Việt Nam bao gồm: NHCTVN, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngày 27/03/1993: Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Công thương Việt Nam, theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam. Ngày 21/09/1996: Thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam, theo Quyết định số 285/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam Ngân Hàng Công Thương Việt Nam là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam với hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 3 Sở Giao dịch, 141 chi nhánh và trên 700 điểm/phòng giao dịch. Có 4 Công ty hạch toán độc lập là Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, Công ty TNHH Bảo hiểm và 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin và Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Ngân Hàng Công Thương Việt Nam là Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000, là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội các ngân hàng Châu Á, Hiệp hội Tài chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu(SWIFT), Tổ chức Phát hành và Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC