Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tại HDB Hoàn Kiếm

Các NHTM đóng vai trò là kênh dẫn vốn chủ yếu và tham gia vào quá trình luân chuyển vốn nền kinh tế. Vì vậy hoạt động của cá NHTM gắn bó chặt chẽ và có những tác động to lớn, sâu rộng tới mọi hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thời gian vừa qua chúng ta đã được chứng kiến sự ra đời và phát triển nhanh chóng của các tổ chức tài chính nói chung và các NHTM nói riêng mà đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần. Các NHTMCP Việt Nam có đặc điểm chung là còn non trẻ và nhỏ bé nhưng có phạm vi hoạt động khá rộng trong phạm vi cả nước. Do đó, một mặt tạo ra những lợi thế nhất định cho từng hệ thống ngân hàng, nhưng mặt khác lại tiềm tàng không ít những rủi ro. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay buộc chúng ta phải nhìn nhận thật nghiêm túc về tổ chức, hoạt động của các định chế tài chính mà nòng cõi là các NHTM. Bối cảnh đó đã và đang đặt ra cho các NHTM Việt Nam không ít những khó khăn và thách thức để có thể tồn tại và tìm ra con đường phát triển cho riêng mình. Chính vì vậy, em lựa chọn thực tập và nghiên cứu về HDB là một NHTMCP tiêu biểu của Việt Nam với mục tiêu nghiên cứu: - Đưa ra các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng và những yêu cầu về hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng. - Tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh HDB Hoàn Kiếm. Trên cơ sở đó đánh giá những thành tựu và hạn chế trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng. Ngoài phần mục lục, danh mục các rừ viết tắt, danh mục bảng biểu, lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề gồm ba nội dung chính: Chương I : Tổng quan về hoạt động tín dụng ngân hàng Chương II : Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tại HDB Hoàn Kiếm Chương III : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại HDB Hoàn Kiếm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC