Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty thương mại vận tải Trường Giang

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, vốn đều được xem là yếu tố không thể thiếu, không có vốn thì không hoạt động kinh doanh được, khi có vốn rồi thì điều đầu tiên mà doanh nghiệp phải đối phó là làm thế nào để có được lợi nhuận, sử dụng như thế nào để đồng vốn có hiệu quả, đây mới là sự quan tâm lớn nhất của các doanh nghiệp. Đối với một nền kinh tế mới vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá như nước ta hiện nay, việc sử dụng vốn là mối quan tâm của các nhà lãnh đạo và của các doanh nghiệp. Do đó, đi tìm lời giải về việc sử dụng vốn hay nói cách khác là các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là vấn đề mang tính thời sự và thiết thực đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Là một doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại vận tải, Công ty Thương mại vận tải Trường Giang đương nhiên không nằm ngoài xu thế này. Trong quá trình thực tập tại Công ty Thương mại vân tải Trường Giang, được sự giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của thầy giao hướng dẫn cũng như các cán bộ trong Công ty, em đã bước đầu được làm quen với thực tế, nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vận dụng lý luận vào thực tiễn và từ thực tiễn làm sáng tỏ hơn những lý luận được nghiên cứu trong nhà trường. Qua đó, em đã chú trọng đi sâu nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Thương mại vận tải Trường Giang” – một trong những vấn đề, mà theo em, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường quốc tế. Chuyên đề tốt nghiệp gồm ba chương: Chương I: Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty thương mại vận tải Trường Giang. Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thương mại vận tải Trường Giang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC