Thực trạng huy động vốn của các ngân hàng thương mại

Trong quá trình phát triển nền kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu về vốn luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trước khi bắt đầu một năm tài khóa mới. Đề cập tới vấn đề này để cho thấy việc phát triển kinh tế xã hội, việc phát triển của các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn. Đặc biệt là các NHTM, một chế tài trong thị trường tài chính, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ thì vốn càng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động chính của NHTM là cho vay, tức là cung cấp vốn thu lãi. Vì thế để đáp ứng đủ nhu cầu vốn của thị trường, NHTM phải huy động vốn từ bên ngoài. Nói cách khác, NH muốn tồn tại và phát triển thì việc huy động vốn đóng một vai trò then chốt. Mặt khác, các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các NHTM phát triển là tiền đề cho thị trường vốn phát triển. Qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của nền kinh tế xã hôi. Nói như trên để chúng ta thấy rằng việc huy động vốn của các NHTM mang một tính chất quan trọng như thế nào trong sự phát triển của nền kinh tế hiện nay và làm bật lên việc phải nghiên cứu các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM. Ở Việt Nam hiện nay, việc huy động vốn ( huy động lượng tiền mặt nhàn rỗi trong dân cư, của các tổ chức kinh tế xã hội hoặc của các tổ chức tín dụng khác) đã thực sự đạt hiệu quả cao hay chưa? Qua đó các vấn đề về chi phí, quy mô đã thực sự ổn định? Việc tài trợ cho các danh mục tài sản có còn phù hợp với quy mô?.v.v. Để trả lời cho các câu hỏi trên, ta phải đi tìm hiểu về thực trạng của nghiệp vụ huy động vốn của các NHTM ở nước ta hiện nay. Qua đó, các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra được những gải pháp tối ưu cho việc huy động vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC