Thực trạng kế toán về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh một thành viên ngọc thảo hoà bình

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Lao động, tiền lương và các hình thức chế độ trả lương trong doanh nghiệp……………………………………………………………….……06 1.1.1 Vai trò lao động, phân loại lao động………………………………06 1.1.1.1.Vai trò lao động………………………………………….………06 1.1.1.2. Phân loại lao động……………………………………….………06 1.1.2. Tiền lương và các hình thức trả lương…………………….…….08 1.1.2.1. Khái niệm, vai trò tiền lương và nghiệp vụ trong kế toán tiền lương……………………………………………………………….…….08 1.1.2.2. Chế độ tiền lương………………………………………….……09 1.1.2.3. Các hình thức trả lương………………………………….…….11 1.1.3. Các chế độ độ của nhà nước quy định về các khoản trích theo lương, thưởng, trợ cấp………………………………………………….………16 1.1.3.1. Chế độ nhà nước quy định về các khoản tính, trích, theo lương………….…………………………………………………………16 1.1.3.2. Chế độ tiền thưởng quy định………………………………….17 1.1.3.3. Tính lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội…………….….…….17 1.2. Tính Lương và các khoản trích theo lương………….…………18 1.2.1. Quỹ lương và phân loại quỹ lương trong hạc toán….….………18 1.2.1.1. Quỹ lương……………………………………………………. 18 1.2.1.2. Phân loại quỹ lương trong hạch toán……………………. 18 1.2.2. Các khoản trích theo lương và nguyên tác hạch toán.18 1.2.2.1. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN………………………….18 1.2.2.2. Nguyên tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo Lương………………………………………………….…….21 1.3. Nội dung và phương pháp tính trích tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất……………………………………………….22 1.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………….22 1.4.1. Chứng từ sử dụng……………………………………………22 1.4.2. Tài khoản kế toán sử dụng………………………………….22 1.4.3. Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo Lương ……………………………………………………………….25 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC THẢO HOÀ BÌNH. 2.1. Tìm hiểu chung về công ty TNHH 1 thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình…………………………………………………………………………27 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH 1 thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình………………………………………………………27 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình……………………27 2.1.3. Công tác tổ chức bộ máy quản lý,tổ chức sản xuất,tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH 1 thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình……………29 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH 1 thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình…………………33 2.2.1. Công tác quản lý lao động tại công ty TNHH 1 thành viên Ngọc Thảo hoà Bình………………………………………………………………….33. 2.2.2. Nội dung quỹ tiền lương và thực tế công tác quản lý quỹ tiền lưong và hạch toán lao động ,tính lương trợ cấp bảo hiểm xã hội của công ty TNHH một thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình……………………………………33. 2.2.2.1 .Nội dung quỹ tiền lương…………………………………………33 2.2.2.2. Công tác quản lý quỹ tiền lương…………………………….….33 2.2.3. Hạch toán lao động và tính lương trợ cấp BHXH tại công ty TNHH 1 thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình……………………………………….34 2.2.3.1. Hạch toán……………………………………………………. 35 2.2.3.2. Trình tự tính lương BHXH phải trả và tổng hợp số liệu tại công ty TNHH một thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình…………………………35 CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHI VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3.1. Đánh giá chung công tác tiền lương của công ty TNHH 1 thành viên Ngọc Thảo Hoà Bình……………………………………….….61 3.1.1. Ưu điểm……………………….………………………….61 3.1.2. Hạn chế………………………………………………….62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY