Thực trạng tạo vốn và sử dụng vốn trong các DNNN ở Việt Nam hiện nay

Chúng ta đều biết doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là bộ phận quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, có thể coi là “xương sống” của nền kinh tế nước nhà, nó có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và trong quá trình hội nhập. Chính vì vai trò to lớn của các DNNN đối với sự phát triển của đất nước nên Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng đến việc thúc đẩy sự lớn mạnh của các doanh nghiệp này. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đánh dấu một bước ngoặt trong việc đổi mới chính sách và cơ chế thị trường nói chung, thị trường và sản xuất kinh doanh nói riêng. Nhưng cùng với nó, các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Trong cuộc cạnh tranh này, các DNNN đang ở vị thế có nhiều bất lợi. Một trong những bất lợi rất lớn đang được nhà nước cũng như các doanh nghiệp rất quan tâm là vấn đề tạo vốn và hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp này. Có thể nói vấn đề vốn đang thực sự là một bài toán khó, đòi hỏi khối DNNN phải nhanh chóng tìm ra lời giải nếu không các doanh nghiệp này khó có thể đứng vững trong một nền kinh tế thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay. Nhưng để giải được bài toán hóc búa về vốn cho các DNNN trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu và phân tích tình hình thực tế của việc huy động vốn và sử dụng vốn trong các DNNN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC