Thực trạng và giảI pháp để thu hút khách tại công ty du lịch quốc tế VINATUOR

Từ năm 2009 đến nay du lịch Việt Nam phát triển một cách nhanh chóng với lượng khách luôn duy trì được mức tăng trưởng cao với 2 con số ( trung bình năm trên 20%) khách quốc tế tới việt Nam năm 1990 là 250000 lượt người, năm 2005 là 3,5triệu lượt người( so sánh lượt khách của năm 2005 vưới 1990 khách du lịch khác du lịch nội địa năm 1900 la 1 triệu lượt người năm 2005 la 16 triệu lượt người. Tốc độ tăng là 16 lần. chính vì vậy hệ thống kinh doanh du lịch cũng phát triển mạnh mẽ nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách mang lại doanh thu cho doanh nghiệp, quốc gia. Phát triển kinh doanh lữ hành giữ một vị trí quan trọng đối với ngành du lịch, nó là cầu nối giữa khách di lịch với các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm du lịch. Trong quá trình thực tập tại công ty du lịch quốc tế VINATOUR em thấy công ty đã xác định dược định hướng kinh doanh của mình và đã áp dụng nhiều biện pháp để phát triển kinh doanh thu hút khách và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Song công ty còn một số hạn chế nhất định đặc biệt là các biện pháp chưa đồng bộ để thu hút khách. Vì vậy em đã chọn đề tài luận văn là thực trạng và giảI pháp để thu hút khách tại công ty du lịch quốc tế VINATUOR. Mục đích nghiên cứu đề tài là thông qua thực tập tốt nghiệp và viết luận văn tốt nghiệp để củng cố kiến thức học ở trường, làm việc với phương pháp nghiên cứu khoa học để sau này ra nhận công tác sẽ nhận nghiên cứu các vấn đề do thực tế đặt ra, từ đó đề xuất một số kiến nghị để cơ sở tham khảo Nội dung luận văn gồm 3 chương Chương I: tổng quan về kinh doanh lữ hành Chương II: thực trạng phát triển kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty VINATUOR Chương III : một số giảI pháp để thu hút khach của công ty VINATUOR

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC