Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng sài còn thương tín (Sacombank-SBS)

Ngày nay có hàng trăm cách đầu tư để tìm lợi nhụân cao nhất từ những số vốn nhỏ nhất. Phần lớn những cách đầu tư tạo vốn đơn giản và có hiệu quả nhất đuợc thực hiện thông qua thị truờng chứng khoán.Thị truờng chứng khoán là một định chế tài chính đặc trưng của cơ chế kinh tế thị truờng . Ở Việt Nam, sau 7 năm phát triển, thị truờng chứng khoán đã là một kênh huy động vốn quen thuộc, có hiệu quả đối với các doanh nghiệp và là một trong những cách đầu tư tìm kiếm lợi nhuận lớn cho những nhà đầu tư Để có một thị truờng chứng khoán hoạt động lành mạnh và có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó các thành viên tham gia thị truờng chiếm một vai trò quan trọng . Một trong những thành viên đó là các công ty chứng khoán .Với vai trò là trung gian môi giới chứng khoán giúp thị truờng hoạt động trơn tru hiệu quả Hiện nay thị truờng chứng khoán Việt Nam có 61 công ty chứng khoán đang hoạt động.Công ty chứng khoán ngân hàng sài gòn thương tín là một trong 5 công ty hàng đầu của thị trường với vốn diều lệ là 1100 tỷ đồng đã đăng ký và được ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép hoạt động trên các lĩnh vực : môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán,tư vấn đầu tư chứng khoán,bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và lưu ký chứng khoán.Trong tất cả các dịch vụ trên thì mảng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp chiếm tỷ lệ % doanh thu nhỏ hơn cả và chưa đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của công ty vì thế vấn đề đặt ra là làm cách nào để dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của công ty phát triển và hoạt động có hiệu quả .Với mong muốn tìm hiểu về một lĩnh vực hay và mới mẻ cũng với sự hiểu biết của mình về công ty chứng khoán saccombank, em xin mạnh dạn tìm hiểu đề tài “ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng sài còn thương tín ( Sacombank-SBS )” làm chuyên đề thực tập .Đề tài này bao gồm 3 phần Chương I : Một số vấn đề lý luận chung về hoạt động tư vấn tài chính tại công ty chứng khoán Chương II: Thực trạng hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán saccombank Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán sacombank

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC