Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận ăn uống khách sạn Công Đoàn Việt Nam

Ngày nay trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế thế giới thì du lịch đóng một vai trò rất quan trọng trong tiến trình thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước . Du lịch phát triển và đi cùng với nó là sự phát triển của các cơ sở kinh doanh khách sạn và dịch vụ lữ hành. Cùng với sự phát triển của đất nước thì việc xây dựng và mở rộng khách sạn hiện đại có chất lượng phục vụ tốt , tiện nghi sẽ góp phần đáng kể trong tăng trưởng kinh tế đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế . Những khách sạn tiện nghi sang trọng chất lượng hoàn hảo luôn là địa chỉ hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đồng thời cũng là nơi đáng tin cậy cho khách du lịch trong và ngoài nước lựa chon trong chuyến đi của mình. Trong thời đại kinh tế thị trường ngày nay khách sạn nào cũng có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại nhưng sự khác nhau cơ bản để thu hút khách chính là chất lượng dịch vụ trong khách sạn. Nếu khách sạn có chất lượng phục vụ tốt thì sẽ thu hút được nhiều khách hơn và sẽ có được uy tín cũng như danh tiếng của mình. Vì vậy có thể nói chất lượng dịch vụ chính là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại cũng như phát triển của một khách sạn.Chính vì vai trò quan trọng này của chất lượng dịch vụ mà em đã chọn đề tài “ Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận ăn uống khách sạn Công Đoàn Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu với mục đích đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận ăn uống tại khách sạn Công Đoàn Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là hoạt động cung ứng dịch vụ ăn uống và các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn. Đề tài được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu khảo sát thực trạng kinh doanh ăn uống tại khách sạn Công Đoàn Việt Nam ,số liệu minh họa được lấy trong 3 năm 2007- 2009 . 4. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện luận văn em đã sử dụng một số phương pháp như: - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế và phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp. 5. Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, bố cục của luận văn gồm 3 chương: Chương I: Lý luận về chất lượng dịch vụ của bộ phận ăn uống trong khách sạn. Chương II: Thực trạng chất lượng dịch vụ của bộ phận ăn uống trong khách sạn Công Đoàn Việt Nam. Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận ăn uống trong khách sạn Công Đoàn Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC