Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.1 CHƯƠNG I: TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG.2 1) Khái niệm về tăng trưởng và phát triển kinh tế. 2 1.1) Tăng trưởng kinh tế . 2 1.2) Phát triển kinh tế. 2 2) Các chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế . 4 2.1) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP) . 4 2.2) Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. 5 2.3) Các chỉ tiêu phát triển kinh tế . 5 3) Khái niệm về du lịch và các loại hình du lịch . 6 3.1) Khái niệm về du lịch . 7 3.2) Các loại hình du lịch. 8 4) Vị trí, vai trò của ngành du lịch và hệ thống các ngành của nền kinh tế quốc dân. 10 5) Vai trò của ngành du lịch đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước . 11 6) Kinh nghiệm phát triển du lịch ở một số nước và của Việt Nam . 13 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH Ở NƯỚC TA.16 TRONG THỜI GIAN QUA.16 1) Sự cần thiết phát triển du lịch ở nước ta. 16 2) Tiềm năng phát triển du lịch ở nước ta. 19 3) Thành tựu ngành du lịch nước ta đạt được trong thời gian qua. 21 4) Hạn chế của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua. 23 5) Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế của ngành du lịch Việt 5.1) Nguyên nhân của những thành tựu ............................................... 26 5.2) Nguyên nhân của những tồn tại ..................................................... 28 CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂNNGÀNH DU LỊCH Ở VIỆT NAM ........................................................................................................................29 1) Mục tiêu, định hướng phát triển du lịch ở nước ta............................ 29 1.1) Mục tiêu............................................................................................ 29 1.2) Định hướng phát triển du lịch ........................................................ 31 2) Các giải pháp cơ bản phát triển du lịch nước ta ................................ 32 2.1) Các giải pháp kinh tế ....................................................................... 32 2.2) Giải pháp tài chính.......................................................................... 37 2.3) Giải Pháp điều kiện.......................................................................... 39 KẾT LUẬN.........................................................................................................................41 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................42 Nam . 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY