Thực trạng và kiến nghị, giải pháp hoàn thiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty phát hành biểu mẫu thống kê

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và nền kinh tế thị trường đang đặt ra rất nhiều thách thức cũng như cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp có đứng vững trên thị trường hay không phần lớn phụ thuộc vào đội ngũ lao động. Hiện nay thực trạng lao động ở Việt Nam đã đáp ứng được những gì của thơì kì hội nhập kinh tế quốc tế? Thực tế cho thấy lực lượng lao động Việt Nam đang yếu kém về cả chất lượng lẫn số lượng. Do vậy các doanh nghiệp và nhà nước cần quan tâm đến việc nâng cao nguồn nhân lực, tạo ra đội ngũ cán bộ giỏi, trình độ tay nghề cao để nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho các doanh nghiệp. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hoạt động không thể thiếu của doanh nghiệp để tạo ra đội ngũ lao động giỏi lành nghề. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thực sự chưa quan tâm đến hoạt động này và nhận thức được hiệu quả của nó đối với tổ chức. Nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay thiếu về mặt số lượng lẫn chất lượng. Chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng tạo ra doanh thu và năng suất lao động cho doanh nghiệp. Nhất là nguồn nhân lực ngành in hiện nay có nhiều bất cập. Thiếu và yếu những lao động có tay nghề cao và theo kịp công nghệ hiện đại tiên tiến trên thế giới. Do vậy em chọn đề tài: Thực trạng & kiến nghị, giải pháp hoàn thiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty phát hành biểu mẫu thống kê

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC