Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2003- 2007

Toàn tỉnh hiện có 18.323,5 ha rừng trồng, chiếm 66% diện tích đất có rừng. Thực hiện Chương trình trồng mới 5 ha rừng của cả nước, giai đoạn 2003 – 2007 tỉnh Vĩnh Phúc đã trồng mới được 3.726,1 ha rừng tập trung và 675,7 ha cây phân tán. Loài cây trồng chủ yếu là Keo, Bạch đàn, Thông, Muồng, Lim xẹt . Hiện tại rừng trồng sinh trưởng và phát triển khá, tỷ lệ cây sống đạt trên 80%. Tuy nhiên, tập đoàn cây trồng chưa phù hợp , người trồng rừng chưa chú trọng nhiều về môi trường và cải tạo đất nên đất đai dễ bị thoái hoá, xói mòn rửa trôi. Vốn đầu tư của Nhà nước cho mỗi ha rừng trồng quá thấp so với thời giá hiện hành. Thu nhập từ rừng còn thấp , chưa khuyến khích các chủ rừng tự đầu tư và gắn bó với nghề rừng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC