Thực trạng và phương hướng phát triển kinh tế thị trường tại Việt Nam

Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều mô hình kinh tế khác nhau. Mỗi mô hình đều là sản phẩm của trình độ nhận thức nhất định trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Song hiện nay, mô hình kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế phổ biến và có hiệu quả nhất trong việc phát triển kinh tế của hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới. Mô hình này không chỉ được áp dụng ở các nước tư bản chủ nghĩa, mà còn được áp dụng ở các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nó được vận dụng ở các nước phát triển và cả ở các nước đang phát triển. Việt Nam cũng mới sử dụng mô hình kinh tế này được khoảng hơn 15 năm nay. Đã có rất nhiều thành tựu mà chúng ta đạt được nhưng như có những khó khăn, những vấn đề gặp phải cần được giải quyết trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế mới cũng không ít. Và Điều này rất đáng được chúng ta quan tâm. Đó cũng là lí do khiến em muốn chọn đề tài “Thực trạng và phương hướng phát triển KTTT ở Việt Nam” để nghiên cứu và làm tiểu luận với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về thực trạng KTTT ở nước ta hiện nay và qua đó đưa ra được phương hướng phát triển phù hợp cho nền kinh tế nước nhà.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC