Thực trạng và triển vọng của hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường (CFE) trong quan hệ giữa Nga và nato

Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở Châu Âu (CFE) được ký kết hồi tháng 11/1990. Mục đích chính của nó là giảm bớt một cách rõ rệt mức đối đầu quân sự giữa hai liên minh chính trị - Quân sự kình địch nhau trng những năm chiến tranh lạnh là Nato và khối hiệp ước Vácsava

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC