Thương mại điện tử - An toàn trong thương mại điện tử

EBay được thành lập vào ngày 3 tháng 9 năm 1995 bởi Pierre Omidyar, một chuyên gia lập trình máy tính Ban đầu, eBay chỉ là một mục trong một trang web cá nhân của Omidyar. Ngày nay trụ sở chính của eBay đặt ở San Jose, California. Meg Whitman hiện là chủ tịch eBay và CEO từ năm 1998.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC