Thương mại điện tử và hoạt động ngoại thương

Nhu cầu để khắc phụ tình trạng thiếu thông tin Nhu cầu xuất khảu trực tiếp do xuất khẩu qua trung gian tồn tại nhiều hạn chế như: Lợi nhuận bị chia sẻ Thiện chí của bên trung gian Sự yếu kém của bên trung gian Nhu cầu giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp Chi phí thiết lập cơ sỏ kinh doanh Chi phí quảng cáo, trao đổi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC