Thuyết minh Báo cáo đầu tư xây dựng dự án trung tâm tiệc cưới hội nghị và sự kiện Sơn La

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư  Chủ đầu tư :  Giấy phép ĐKKD số :  Ngày đăng ký lần 1  Ngày đăng ký lần :  Đại diện pháp luật : Chức vụ :  Địa chỉ trụ sở :  Ngành nghề KD :  Vốn điều lệ : I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án  Tên dự án : Trung tâm tiệc cưới hội nghị và sự kiện Sơn La  Địa điểm đầu tư : Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La  Quy mô : 2000m2 đất  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng trung tâm tiệc cưới hội nghị và sự kiện lớn nhất Sơn La  Mục đích đầu tư : - Đáp ứng nhu cầu cưới hỏi, hội nghị, tổ chức sự kiện của nhân dân và các cơ quan, tổ chức cũng như khách du lịch tại tỉnh Sơn La. - Tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư, là cơ hội giúp phát triển và mở rộng ngành nghề kinh doanh dịch vụ phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế của công ty. - Tạo công ăn việc làm, mang đến thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước. - Góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Sơn La.  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.  Tổng mức đầu tư : 7,102,247,000 đồng + Vốn vay : chiếm 70% tổng mức đầu tư của dự án tương ứng 4,971,573,000 đồng. Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 96 tháng với lãi suất dự kiến là 13%/năm. Thời gian ân hạn trả gốc là 5 tháng. Trong thời gian ân hạn, lãi phát sinh sẽ được cộng vào dư nợ cuối kỳ. + Vốn chủ sở hữu : 30% tổng mức đầu tư của dự án tương ứng 2,130,674,000 đồng.  Vòng đời dự án : 15 năm. II.3. Căn cứ pháp lý Báo cáo đầu tư được xây dựng trên cơ sở các căn cứ pháp lý sau :  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC