Thuyết minh Biện pháp thi công

Công trình cấp II ,5 tầng kết cấu khung chịu lực trên nền móng cọc ép tổng diện tích nhàlàm việc 1759 m2 .Bậc chiụ lửa : bậc II  tiêu chuẩn 2622-78. Tr-ớc khi thi công công trình chính lànhàlàm việc 5 tầng thì cần phá dỡ giải phóng mặt bằng một số nhàcũ nằm trong khu vực thi công. Biện pháp phá dỡ cụ thể đ-ợc chúng tôi trình bày ở phần thuyết minh phá dỡ. Công trình đ-ợc xây dựng nằm trong trung tâm thành phố Nam Định mặt chính tiếp giáp đ-ờng Trần Nhật Duật chiều rộng lòng đ-ờng rộng 12m chiều rộng vỉa hè 7m .Nên điều kiện hạ tầng kĩ thuật t-ơng đối thuận lợi nh-: Hệ thống điện bao gồm các cột vàdây cáp trên trục hè đ-ờng, tại khu vực hè có trạm biến áp rất thuận tiện cho việc cung cấp điện. Hệ thống cung cấp n-ớc sạch thành phố dọc theo hè đ-ờng. Hệ thống tông tin liên lạc thuận lợi, các đ-ờng trục thông tin nằm trên vị trí hè đ-ờng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC