Thuyết minh dự án đầu tư mới và khai thác tàu chở hàng phục vụ dịch vụ logistics tuyến nội địa

Sở hữu 3,200 km bờ biển và khoảng 198,000 km sông ngòi dọc đất nước, vận tải đường biển phát triển mạnh mẽ nhất trong số các lĩnh vực vận tải công nghiệp ở Việt Nam. Ngành hàng hải mỗi năm hỗ trợ 80% tổng khối lượng hàng hóa lưu chuyển trong và ngoài nước. Từ năm 1995 đến nay, ngành luôn đi cùng sự tăng trưởng giao thương hàng hóa và cùng có tốc độ gia tăng sản lượng bình quân 15%/năm. Với một nền kinh tế đang hội nhập, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng với tốc độ gần 20%/năm, ngành hàng hải của Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò xương sống cho sự phát triển thương mại hàng hóa của đất nước. Do đó việc khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực đầu tư khai thác tàu biển có trọng tải lớn không nằm ngoài xu thế đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC