Thuyết minh Dự án nhà máy phân bón NPK và phân hữu cơ vi sinh con Cò Vàng

Trước những năm 1960, Nông nghiệp Việt Nam chỉ sử dụng phân hữu cơ và phân chuồng để bón cho cây trồng. Sau những năm 1960 mới có sự chuyển hướng kết hợp dùng phân hoá học với phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp. Trong thập kỷ 60, nhà nước Việt Nam bắt đầu xây dựng một số nhà máy sản xuất phân bón hóa học: Nhà máy phân lân nung chảy Văn Điển Hà Nội, với công suất thiết kế ban đầu 20.000 tấn/năm; Xí nghiệp Liên hợp Supe Phốt Phát Lâm Thao – Vĩnh Phú, công suất thiết kế ban đầu 100.000 tấn/năm; Xí nghiệp Liên hợp Phân bón và hóa chất Hà Bắc, công suất 100.000 tấn ure/năm. Về sau hai nhà máy phân lân chế biến khác đã được xây dựng thêm: nhà máy phân Lân nung chảy Ninh Bình đi vào vận hành từ năm 1975 có công suất thiết kế 100.000 tấn/năm và nhà máy Supe Photphat Long Thành đi vào sản xuất tháng 12/1992 có công suất thiết kế 100.000 tấn/năm. Từ những năm 1979-1980 ngành sản xuất phân hỗn hợp NPK bắt đầu được phát triển, đến những năm 1990-1991 đã có năng lực sản xuất trên 100.000 tấn/năm và từ đó đến nay ngành Phân bón đã phát triển không ngừng về số lượng, chất lượng, cũng như về chủng loại sản phẩm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC