Thuyết trình Các sự cố môi trường trong thế giới hiện đại

Sự cố môi trường là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC