Thuyết trình: Tìm hiểu về nhóm Viiib

Có 8 đến 10 electron hóa trị trong đó chỉ có 2 electron ngoài cùng (n𝑠^2),(trừ paladi). Số oxy hóa dặc trưng là +2. Có màu từ xám đến trắng,nhiệt độ nóng chảy,nhiệt độ sôi cao,thể tích nguyên tử rất nhỏ. Có khả năng hấp thụ hydro và hoạt tính của nó . Có khả năng tạo phức bền. Có khuynh hướng tạo hợp kim Oxit, hydroxit có tính bazơ yếu hoặc lưỡng tính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC