Tiếp cận điều trị những nguy cơ còn tồn tại với bệnh lý mạch máu

NGUY CƠ CÒN TỒN TẠI VỚI BỆNH LÝ MẠCH MÁU Bất chấp hiệu quả của chiến lƣợc điều trị chuẩn hiện tại, bao gồm đạt đƣợc mục tiêu lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL-C), bệnh nhân vẫn chịu nguy cơ còn tồn tại cao bị:  Biến cố bệnh mạch máu lớn:  Nhồi máu cơ tim.  Đột quỵ.  Biến chứng mạch máu nhỏ:  Bệnh võng mạc .  Bệnh thận .  Bệnh thần kinh ngoại biên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC