Tiếp thị dịch vụ chuyên môn

Khách hàng lý tưởng được hiểu là những cá nhân hay doanh nghiệp mà các nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn có thể đem lại cho họ những giải pháp tốt nhất như họ mong đợi. Các nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn cần phải hiểu rõ sở trường của mình (trả lời câu hỏi: Dịch vụ của mình chuyên giúp khách hàng giải quyết những vấn đề nào?) để từ đó xác định đúng đối tượng khách hàng, phân khúc thị trường của mình càng cụ thể càng tốt. Đừng nên lo rằng dịch vụ của mình chỉ thích hợp với một phân khúc thị trường quá hẹp, bởi vì chính điều đó lại tạo ra cho các nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn những thế mạnh mà các đối thủ khác không có được. Những điều nào làm cho khách hàng phải lo lắng, mất ăn mất ngủ mà nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn có thể giúp họ xử lý. Nhu cầu của họ càng tính bức thiết thì nhà cung cấp càng có thể dễ dàng và nhanh chóng bán dịch vụ của mình. Hãy tìm hiểu những điều lo lắng của khách hàng và giúp họ hiểu rằng họ cần phải giải quyết nỗi lo đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC