Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay, tính hiệu quả chính là yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Làm thế nào để đạt được hiệu quả trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp suốt từ khâu đầu tiên của quá trình sản xuất đến khâu cuối cùng trong quá trình phân phối. Logistics ra đời đã giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề trên và ngày càng đóng vai trò quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Logistics là một hoạt động tổng hợp mang tính dây chuyền. Đối với những nước phát triển như Nhật và Mỹ logistics đóng góp khoảng 10% GDP. Đối với những nước kém phát triển thì tỷ lệ này có thể hơn 30%, và ở Việt Nam thì dịch vụ logistics chiếm khoảng từ 15-20% GDP. Sự phát triển dịch vụ logistics có ý nghĩa đảm bảo cho việc vận hành sản xuất, kinh doanh các dịch vụ khác được đảm bảo về thời gian và chất lượng. Logistics phát triển tốt sẽ mang lại khả năng tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Và APL Logistics – Một trong những công ty điển hình cho Logistics, một trong những công ty hàng đầu về thiết kế và hoạt động chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics trên toàn thế giới – Là đề tài tiểu luận mà nhóm đã chọn để nghiên cứu . Nội dung của bài tiểu luận gồm các nội dung chính sau: Chương 1: Giới thiệu chung về Logistics Chương 2: APL Logistics trên thế giới Chương 3: APL Logistics tại Việt Nam Chương 4: Những thuận lợi và khó khăn của APL Logistics

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC