Tiểu luận ASEAN – Việt Nam

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (tiếng Anh: Association of Southeast Asia Nations, viết tắt là ASEAN) được thành lập ngày 08-08-1967 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa – xã hội giữa các thành viên, đồng thời để thích nghi với xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, ASEAN đã có những chuyển hóa căn bản về chất, hình thức, và nội dung hợp tác; trở thành một tổ chức hợp tác khu vực thành công nhất thế giới, có vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. Thành công nhất trong hơn 40 năm qua là hình thành một ASEAN bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á, đến những thay đổi căn bản về chất của Hiệp hội cũng như tình hình Đông Nam Á, thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực. Mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới của Hiệp hội là xây dựng một Cộng đồng ASEAN trên 3 trụ cột là chính trị - an ninh, kinh tế, và văn hoá - xã hội vào năm 2015.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC