Tiểu luận Bài hoá sinh học- lóp SP sinh hoá

ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào với ý nghĩa ATP được sử dụng hàng ngày như tiền tệ, cụ thể nó cung cấp năng lượng cho tất cả mọi hoạt động sống của tế bào (trao đổi chất, vận chuyển các chất, sinh công cơ học, các quá trình hấp thụ.).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC