Tiểu luận Cá chép và nuôi cá chép ở một số nước trên thế giới

Loài cá nuôi chính - Sinh trưởng nhan (1- 1,5 kg/năm), thịt thơm ngon - Khả năng chụi bệnh tốt - Dễ vận chuyển

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC