Tiểu luận Các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu khủng hoảng của hệ thống tài chính

Tài chính là một lĩnh vực vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của một quốc gia. Trình độ phát triển của một quốc gia được biểu hiện rất nhiều thông qua nền tài chính của quốc gia đó. Tàichính là thuốc bôi trơn giúp nền kinh tế đạt được sự hiệu quả, giảm được rất nhiều chi phí. Chính vì tầm quan trọng này mà luôn có sự quan tâm, điều hành đặc biệt từ các cơ quan chính phủ, nhằm đảm bảo ổn định, lành mạnh nền tài chính.Với chính sách tài chính của mình chính phủ có thể điều tiết các chính sách kinh tế vĩ mô của mình.Thế nhưng, việc điều hành đó của chính phủ cũng không làm cho nền tài chính của quốc gia mình thoát khỏi quy luật chung của sự phát triển. Mà một trong những giai đoạn khó khăn nhất của một nền tài chính đó là thời kì khủng hoảng.Do vậy, bài tiểu luận này sẽ giúp người đọc hiểu được một số vấn đề có liên quan đến khủng hoảng tài chính. Bài tiểu luận này được bố cục theo 3 phần: Phần I:Những hiểu biết chung về khủng hoảng tài chính. 1. Khủng hoảng tài chính là gì? 2. Nguyên nhân khủng hoảngtài chính. Phần II: Tìm hiểu về cuộc khủng hoảng tài chính ở ĐôngÁnăm 1997 . Bài họcđược rút ra sau cuộc khủng hoảng. Phần III: Các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu khủng hoảng của hệ thống tàichính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC