Tiểu luận Các công cụ điều chỉnh xuất nhập khẩu của EU giai đoạn 1995-1997

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ngày một phát triển, toàn cầu hóa đang là xu hướng chung của cả thế giới. Các chính sách thương mại, chính sách phát triển của mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình này. Đặc biệt là những chính sách về xuất nhập khẩu với mục đích bảo vệ người tiêu dùng của thị trường mình và góp phần đem lại sự phát triển cho nền kinh tế. Khi thị trường trong nước đang dần bão hòa và thương mại quốc tế ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thì ngày càng nhiều doanh nghiệp muốn tham gia thương mại quốc tế. Qua môn học Chính sách thương mại quốc tế, chúng em đã có được cái nhìn rõ hơn về cách làm của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức về cách xử lý vấn đề trong thương mại quốc tế và các công cụ bảo vệ thị trường. Nhận được đề tài là “Các công cụ điều chỉnh xuất nhập khẩu của EU giai đoạn 1995 - 1997” , nhóm chúng em sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về Liên minh Châu Âu EU, trình bày và phân tích các chính sách nhập khẩu của Liên minh này để làm cơ sở rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam để có thể đưa hàng hóa thâm nhập và xa hơn là tạo uy tín lâu dài với thị trường Liên minh Châu Âu rộng lớn này. Bố cục bài tiểu luận gồm 3 chương: Chương I. Tổng quan về liên minh Châu Âu Chương II. Các chính sách, công cụ điều chỉnh nhập khẩu của Liên minh Châu Âu Chương III. Đề xuất hướng đi cho xuất khẩu Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC