Tiểu luận Các giai đoạn phát triển của triết học Mác – Lênin

Triết học là một trong những khoa học ra đời sớm nhất trong lịch sử văn minh, trí tuệ của nhân loại. Từ thời cổ đại sơ khai, con người đã bắt đầu có những ham muốn khám phá thế giới, tìm hiểu nguồn gốc thế giới và biến đổi thế giới ấy. Triết học ra đời không nhằm điều gì khác bởi những lý do ấy, vì vậy triết học đã trở thành một bộ môn khoa học được đánh giá cao về tính uyên bác và chiều sâu trí tuệ. Những tư tưởng triết học trong suốt lịch sử hình thành và phát triển qua bao thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị và luôn thôi thúc sự khám phá tìm tòi cũng như đam mê hiểu biết của con người. Nằm trong mạch nguồn ấy, triết học Mác – Lênin đã kế thừa những tinh hoa xuyên suốt lịch sử triết học từ triết học thời kỳ cổ đai, trung cổ, triết học cổ điển Đức Đồng thời, triết học Mác – Lênin còn là sự thấm nhuần những giá trị từ các tiền đề tư tưởng, khoa học kỹ thuật; dưới sự tác động của hoàn cảnh xã hội thời kỳ đó để cho ra đời một học thuyết bao gồm những hệ tư tưởng mang tính Cách mạng sâu sắc, hướng con người tới một xã hội tốt đẹp hơn. Không những thế, triết học Mác – Lênin còn cung cấp thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn cho loài người tiến bộ. Chính vì vậy, những giá trị của triết học Mác - Lênin vẫn như những chân lý sáng mãi cho tới tận thời đại hôm nay. Để có thể nhận thức rõ giá trị của triết học Mác – Lênin thì trước tiên cần phải biết được các giai đoạn phát triển của triết học Mác – Lênin. Bài viết gồm hai chương: Chương 1. Điều kiện ra đời của triết học Mác Chương 2. Các giai đoạn phát triển của triết học Mác – Lênin

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC