Tiểu luận Các kỹ thuật elisa

Trong các nghiên cứu thí nghiệm, thực nghiệm cũng nhưthực tếphát hiện và điều trịcác bệnh lý trên người, động vật và thực vật, lĩnh vực chẩn đoán luôn đóng một vai trò thiết yếu. Trong sốnhững kỹthuật quan trọng trong chẩn đoán, không thểkhông kể đến ELISA. ELISA là kỹthuật được sử dụng rất rộng rãi trong y dược, thú y và bệnh lý thực vật, và cho đến nay vẫn là một trong những phương pháp chẩn đoán quan trọng nhất trong miễn dịch học cũng nhưmột sốlĩnh vực khác. Qua quá trình phát triển, nghiên cứu và ứng dụng thực nghiệm, ELISA đã có nhiều cải tiến và biến đổi, phân thành nhiều kỹthuật nhỏnhằm phù hợp cho từng trường hợp, từng điều kiện, từng đối tượng cụthể. Sự đa dạng của ELISA dẫn đến sựcần thiết phải có một cái nhìn tổng thể, bao quát và so sánh cụthểtừng biến thểcủa ELISA nhằm lựa chọn và sửdụng các kỹthuật trên một cách phù hợp nhất cho từng hoàn cảnh. Đó chính là mục đích của bài viết này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC