Tiểu luận Chẩn đoán vi khuẩn listeriabằng kỹ thuật gen

Trong số sáu loại Listeria được biết đến thì Listeria monocytogenesvà Listeria ivanoviilà những tác nhân gây bệnh. Nhưng Listeria ivanoviirất hiếm khi gây bệnh cho người và động vật, trái lại Listeria monocytogeneslại gây bệnh Listeriosis rất phổbiến ởcả người và động vật. Đây là một loại bệnh thực sựnguy hiểm vì nó có thểdẫn đến tửvong, đặc biệt là đối với những người có hệmiễn dịch yếu nhưphụnữcó thai, trẻsơsinh, người già yếu. Mặc khác Listeria monocytogeneslại tồn tại trong thực phẩm nên rất dễlây nhiễm cho người đòi hỏi phải có công tác kiểm nghiệm thực phẩm khắt khe đối với vi khuẩn này. Thông thường trong chuẩn đoán vi khuẩn thường áp dụng kỹthuật nuôi cấy phân lập trên một sốmôi trường chuyên biệt và xác định vi khuẩn thông qua các phản ứng sinh hóa Nhưng do đối tượng thao thác là trên thực phẩm nên sửdụng phương pháp truyền thống là rất khó khăn, tốn kém và mất thời gian. Nhờvậy mà các kỹthuật gene với những ưu điểm nổi trội nhưnhanh, nhạy, chính xác đã được sửdụng đểchuẩn đoán Listeria monocytogenes.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC