Tiểu luận Chiến lược kinh doanh của phở 24

Phở 24 có mặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh bắt đầu 06/2003 - 12/2004, Phở 24 mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội – nơi được coi là “trang chủ của Phở”. - 01/2005, mở cửa hàng nhượng quyền thương mại đầu tiên tại Quận 7, TP.HCM - 07/ 2005, mở cửa hàng nhượng quyền thương mại đầu tiên tại nước ngoài ( Jarkata, Indonesia) - Những năm sau đó, Phở 24 liên tiếp gặt hái thành công trong việc mở rộng quy mô từ Philippines, Lào, Singapore.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC