Tiểu luận Chợ làng Việt Nam

Chợ làng hiểu một cách nôm na, đó là những ngôi chợ nhỏ, đơn sơ ở những làng quê, nó hoàn toàn mang tính tự phát do nhu cầu trao đổi mua bán những sản vật từ một nền kinh tế nông nghiệp tự sản tự tiêu của người nông dân Việt Nam. Có 2 loại chợ: chợ phiên và chợ hôm Chợ phiên họp vào những ngày theo một chu kỳ nhất định. Khi nói chợ họp ngày 3 và ngày 8, có nghĩa phiên chợ họp vào ngày mùng 3, mùng 8, mười ba, mười tám, hai ba, hai tám hàng tháng (theo âm lịch). Phiên chợ chính bao giờ cũng đông hơn phiên chợ xép (chợ họp không đúng phiên).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC