Tiểu luận Cơ chế quản lý và điều hành lãi suất ở Việt Nam hiện nay

Trong thời gian qua, lãi suất luôn là một đề tài nóng trên thị trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt hiện nay lãi suất đang là một điểm nóng trên các diễn đàn của Quốc hội. Lãi suất luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế của từng quốc gia chính vì thế nó đóng vai trò là một trong những yếu tố quan trọng nhất dùng làm thước đo đánh giá sức khỏe của nền kinh tế quốc dân. Sự dao động của lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra quyết định kinh doanh và đầu tư của các cá nhân, doanh nghiệp, các định chế tài chính, ngân hàng nhà nước và toàn bộ nền kinh tế. Trong từng giai đoạn kinh tế khác nhau cùng với sự biến động của lãi suất là các chính sách lãi suất khác nhau. Song tất cả các chính sách đó đều hướng về cùng một mục đích đó là bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế có sự tăng trưởng đáng kể từ năm 1982 cho đến nay, vì thế, nền kinh tế này chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các diễn biến lãi suất. Bằng chứng là trong khoảng thời gian này, chính phủ đã liên tục áp dụng nhiều chính sách để điều chỉnh và ổn định lãi suất. Từ chính sách đặt các khung giới hạn theo lãi suất trần, lãi suất sàn đến lãi suất thỏa thuận và ngày càng tiến dần theo chiều hướng tự do hóa lãi suất. Trong xu hướng hội nhập hiện nay, các chính sách đó cần có những sự thay đổi linh hoạt để điều chỉnh lãi suất sao cho vừa phù hợp với diễn biến lãi suất trên thị trường quốc tế trong khi vừa phải tạo ra nhiều phúc lợi nhất cho nền kinh tế quốc dân. Lấy nền tảng là những nội dung trên, nhóm 2 đã chọn chủ đề: “Phân tích cơ chế quản lý và điều hành lãi suất ở Việt Nam hiện nay” nhằm phân tích đồng thời đánh giá những hiệu quả và hạn chế của các chính sách lãi suất ở Việt Nam hiện nay. Thêm vào đó cũng đưa ra những nhận định và phân tích xu hướng biến động của cơ chế quản lý và điều hành lãi suất trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC