Tiểu luận Cở sở lí luận của việc kiểm tra, đánh giá và soạn thảo đề trắc nghiệm chương “ Động học chất điểm” thuộc chương trình Vật lí 10 nâng cao

Đất nước ta đang bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của cách mạng công nghệ, thế kỷ của khoa học kỷ thuật, của xu thế quốc tế hóa, hợp tác hóa. Bước sang thế kỷ mới chúng ta có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự trang bị cho mình những tri thức, sự hiểu biết đặc biệt là nâng cao trình độ khoa học kỷ thuật. Đối với thế hệ trẻ trách nhiệm này càng nặng nề hơn. Để đáp ứng tốt những yêu cầu đó chúng ta cần phải chú trọng vào phát triển nguồn nhân lực đất nước mà lực lượng đi đầu phải là các nhà giáo, hệ thống giáo dục. Nhưng giáo dục nước ta hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong công cuộc CNH, HĐH. Do đó cần phải có sự đổi mới hệ thống giáo dục. Với chủ trương như vậy cho nên Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt là việc đổi mới nội dung, chương trình và SGK. Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã và đang tiến hành thực hiện cải cách chương trình và SGK cho tất cả các môn học. Tiến hành giảng dạy thí điểm từ năm học 2003 – 2004 cho đến nay ở một số tỉnh thành trong cả nước như: Quảng Bình, Nghệ An, Hải Phòng .Riêng đối với môn Vật lý việc đổi mới chương trình và SGK trung học phổ thông đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ các khâu trong đó có việc phải đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Tuy nhiên, hoạt động đổi mới kiểm tra, đánh giá hiện nay ở trường trung học phổ thông chưa được nghiên cứu và tiến hành đúng mức. Đặc biệt là việc sử dụng các phương pháp kiểm tra mới như trắc nghiệm khách quan (TNKQ) và sự phối hợp TNKQ với trắc nghiệm tự luận còn tương đối mới mẽ đối với các giáo viên phổ thông. Dù rằng hiện nay, phương pháp đánh giá này rất phổ biến và thông dụng trong việc thi cử, đánh giá xếp loại học sinh, tuyển sinh ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, Sự hiểu biết TNKQ và việc vận dụng phương pháp này vần còn rất hạn chế, chưa phổ biến rộng rãi, đặc biệt là kỹ thuật viết câu hỏi TNKQ cho môn Vật lý thì hầu như là chưa. Theo yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa môn Vật lý kiểm tra đánh giá bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan sẽ là việc làm thường xuyên của thầy và trò ở trường phổ thông. Chính vì vậy, tìm hiểu lý thuyết về kiểm tra đánh giá nói chung, đặc biệt là lý thuyết và kỹ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan là một việc làm bức thiết của người giáo viên trong hoàn cảnh hiện nay của nền giáo dục nước nhà. Do nhu cầu của việc đổi mới chương trình và SGK như vậy, tôi quyết định chọn đề tài: "Cở sở lí luận của việc kiểm tra, đánh giá và soạn thảo đề trắc nghiệm chương “ Động học chất điểm” thuộc chương trình Vật lí 10 nâng cao"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC