Tiểu luận Công nghệ chế biến pectin từ phế liệu rau quả

Tên gọi Pectin được bắt nguồn từ một từ gốc Hy Lạp là “Pectos” có nghĩa là “ hoá gel” hay “ hoá đặc”, Pectin được phát hiện vào năm 1779 bởi Vauquelin, tên gọi Pectin được sử dụng vào năm 1824. - Năm 1824, Smolenki lần đầu tiên xác nhận Pectin là polymer của a. Galacturonic. - Năm 1830, Meyyor và Mark phát hiện thấy cấu trúc thẳng của phân tử Pectin. - Năm 1937, cấu trúc của Pectin chính thức được Shneider và Boek xác định. 1.2. Quá trình phát triển: - Pectin có vai trò quan trọng trong sản xuất mứt quả, thạch quả. - Dần dần con người đã biết trộn các loại quả hay chất chiết từ các loại quả có nhiều Pectin với các loại quả có ít Pectin hoặc không có Pectin làm thành mứt tốt. VD : Trộn dâu tây với quả phúc bồn tử hoặc dâu tằm, chất chiết từ vỏ và cùi táo được dùng rất nhiều bổ sung vào các loại mứt. - Các nhà sản xuất bắt đầu tìm kiếm các nguồn Pectin khác. Đầu TK XX, khả năng tạo đông nổi bật của Pectin ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn trong Hoá thực phẩm, đánh dấu sự sản xuất Pectin theo quy mô lớn. - Chiết xuất Pectin dạng lỏng được sản xuất đầu tiên năm 1908 ở Đức và nhanh chóng lan truyền đến Hoa Kỳ, những năm gần nay trung tâm sản xuất Pectin đã chuyển sang Châu Âu và các nước sản xuất nhiều quả có muối ( cam, chanh .): Mehico, Braxin .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC