Tiểu luận Công nghệ sinh thái và năng lượng

Như chúng ta đã biết, công nghệ sinh thái chỉ mới xuất hiện trong một khoảng thời gian gần đây, tuy vậy những thành tựu mà công nghệ sinh thái đem lại là rất đáng kể. Hầu hết tất cả các nghành sản xuất hiện nay đều có sự tham gia của công nghệ sinh thái trong việc ứng dụng các kỹ thuật mới, các công trình xử lý chất thải, các thiết kế mới và đã đem lại những kết quả ngoài sự mong đợi. Một trong những lĩnh vực ứng dụng quan trọng của công nghệ sinh thái đó chính là năng lượng. Công nghệ sinh thái giúp chúng ta khắc phục những hạn chế của các nguồn năng lượng đang sử dụng và đồng thời tìm kiếm tạo ra các nguồn năng lượng mới đáp ứng nhu cầu của sự phát triển. Việc ứng dụng công nghệ sinh thái sẽ giúp trả lời nhũng câu hỏi hóc búa mà thực tiễn phát triển đặt ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC