Tiểu luận Công nghệ tạo mẫu nhanh bằng phương pháp in 3d

Công nghệ in 3D ( Three Dimensional Printing (3DP) ) đã được phát triển tại học viện công nghệ Massachusetts ( MIT ) vào năm 1993. Đây là một trong những phương pháp tạo mẫu nhanh, vật thể được tạo ra bằng cách thiêu kết các lớp vật liệu bột lại với nhau bằng cách thiêu kết lớp vật liệu tại vị trí cần thiết. 3DP là một quá trình tạo mẫu nhanh cực kì hữu dụng và đa chức năng, nó có thể tạo ra những vật thể có biên dạng và kết cấu phức tạp đáp ứng nhu cầu của nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngày nay, 3DP không chỉ ứng dụng được đối với polymer mà còn có thể ứng dụng trên nhiều loại vật liệu khác nhau, kể cả hợp kim.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC