Tiểu luận Công nghệ trồng nấm đông cô trên gỗ

Nội dung: - Đặc tính sinh học của nấm hương - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển - Kỹ thuật trồng nấm hương trên khúc gỗ - Giá trị kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC