Tiểu luận Đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng của liên hiệp htx vận tải tp Hồ Chí Minh

Trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang có những chuyển biến sâu sắc.Các doanh nghiệp cần phải trang bị những vũ khí và sức mạnh cần thiết để phát triển hơn nữa nội lực và ngoại lực của mình mà có thể cạnh tranh và hòa nhập vào thị trường. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau mà còn với các doanh nghiệp nước ngoài. Muốn tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt này, mỗi doanh nghiệp cần có những biện pháp cạnh tranh hợp lý và hiệu quả dựa trên việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng quản lý.Trong đó, để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mỗi doanh nghiệp phải lượng hóa và đánh giá chất lượng, từ đó có những giải pháp cụ thể cho sản phẩm, dịch vụ của mình. Việc đánh giá chất lượng còn giữ vai trò quan trọng trong việc xác định quá trình cung ứng, quá trình sản xuất, hệ thống nhân sự, đánh giá nguồn tài chính hay đánh giá sự hài lòng của khách hàng. Nhờ vậy doanh nghiệp mới có thể xác định vị thế và năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường. Cùng với nhiều lĩnh vực hoạt động trong nền kinh tế, lĩnh vực vận tải hành khách công cộng đã và đang được nhiều doanh nghiệp và khách hàng quan tâm, cũng như sự ưu tiên hàng đầu của Nhà nước. Để hiểu rõ hơn về thực trạng vận tải hành khách công cộng và quy trình lượng hóa, đánh giá chất lượng, nhóm chúng tôi thực hiện đề tài: “Đánh giá chất lượng dịch vụ vận chuyển công cộng của Liên hiệp Hợp tác xã vận tải TP Hồ Chí Minh (HTX Quyết Thắng, HTX 19-5, HTX Bà Chiểu- Chợ Lớn). Thông qua đề tài này, chúng tôi mong muốn đưa ra một cái nhìn khái quát về việc đánh giá chất lượng, cũng như đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng của ba hợp tác xã nói trên. Bài làm không tránh khỏi những thiếu sót mong thầy và các bạn sẽ có những góp ý giúp chúng tôi hoàn thiện đề tài của mình hơn. Xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC