Tiểu luận Đánh giá hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện trung ương Huế

ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong vài chục năm gần đây khoa học kỹ thuật nói chung, y dược nói riêng đã có những bước phát triển nhảy vọt. Chúng ta đã chứng kiến những cuộc cách mạng về thuốc: Nhiều thuốc mới, hoạt tính sinh học mạnh, tác hại nhiều, đồng thời với sự tiến bộ trong dược trị liệu ta cũng chứng kiến nhiều hậu quả xấu do việc dùng thuốc không hợp lý của thầy thuốc, lạm dụng thuốc do việc tự chữa bệnh mà thiếu kiến thức của nhân dân nhiều nước. Chi phí thuốc ngày càng tăng, bên cạnh đó kiến thức mới tăng nhanh (lượng thông tin nhiều), riêng trong lĩnh vực dược học xuất hiện các môn học mới: Dược lý học, Dược lực học, Dược động học, Sinh dược học, Tương tác thuốc, Dược lý thời khắc và Sinh học phân tử . liên tục ra đời, đòi hỏi sự phân công, tích luỹ kiến thức thông tin trong phân ngành hẹp của mình. (1) Chính vì những vấn đề nêu trên tôi thực hiện đề tài này nhằm mục tiêu: Đánh giá hoạt động Dược lâm sàng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mục tiêu cụ thể: 1. Vai trò của dược sĩ trong Hội đồng thuốc và điều trị. 2. Hoạt động giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn dược (kê đơn; quản lý thuốc gây nghiện, hướng tâm thần; bảo quản thuốc ) tại Khoa Dược và các Khoa điều trị. 3. Các hoạt động thông tin thuốc và thực hiện các kênh thông tin thuốc tại bệnh viện. Hoạt động phát hiện, đánh giá, xử lý và báo cáo phản ứng có hại của thuốc. 4. Hoạt động tư vấn sử dụng thuốc. 5. Vai trò và hoạt động của dược sĩ lâm sàng tại bệnh phòng: phân tích và bình bệnh án, giao ban, đi bệnh phòng. 6. Áp dụng công nghệ thông tin trong công tác dược, đặc biệt công tác dược lâm sàng (phần mềm quản lý thuốc, phần mềm sử dụng thuốc, cơ sở dữ liệu số hóa, hồ sơ điện tử, kê đơn điện tử, mạng nội bộ, web.). 7. Công tác phát triển nguồn nhân lực Dược trong hoạt động Dược lâm sàng (nguồn nhân lực, đào tạo liên tục, tự đào tạo, đào tạo cho sinh viên dược.). 8. Các hoạt động khác: tham gia vào đơn vị Bảo đảm chất lượng của bệnh viện, hỗ trợ và đào tạo y tá-điều dưỡng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC