Tiểu luận Đầu tư công và tăng trưởng kinh tế

nhược điểm trong dịch vụ cơ bản của thành phố. Hệ thống giáo dục cũ kỹ và đông đúc. Lực lượng cảnh sát thiếu thốn và không được trả lương đầy đủ, khu công viên vui chơi thì không đủ để đáp ứng. Những con đường và khu đất trống thì dơ bẩn, và nhân viên vệ sinh thì không được trang bị đầy đủ và cần thêm người. Hệ thống giao thông thì đông đúc, độc hại, và dơ “Cuộc thảo luận về sự thiếu thốn hàng hóa công với sự gia tăng phong phú trong hàng hóa tư nhân.”J. K. Galbraith (1958), p. 253 Những tranh luận về thành quả của thuyết cân bằng xã hội của John Kenneth Galbraith trong những cuối thập niên 1950 và đầu 1960, giới kinh tế học đã bỏ qua sự cảnh báo từ Galbraith về hiểm họa từ sự sao lãng trong cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, David Aschauer đã khơi gợi sự quan tâm về hiệu quả của chi đầu tư công bằng việc chỉ ra những chi tiêu tăng thêm của chính phủ cho những hàng hóa phi quốc phòng có tác động tích cực vào năng suất khu vực tư, tiếp theo sản lượng. Mặc dù, các nhà kinh tế không bị ngạc nhiên về sự tác động của chi tiêu vào cơ sở hạ tầng đối với tăng trưởng sản lượng khu vực tư, mức độ ảnh hưởng theo nhận định của Aschauer gây sửng sốt đến hầu hết. Aschauer ước lượng khoản chi tiêu công tăng thêm làm gia tăng thêm sản lượng của công ty tư nhân nhiều hơn 1 ½ lần so với khoản tiền tương đương góp trong công ty cổ phần.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC