Tiểu luận Đầu tư tài sản toàn cầu

Thị trường tài chính toàn cầu ngày càng năng động trong thời gian qua. Tài sản Hoa Kì đã giảm hơn một nửa trong tổng số thị trường vốn toàn cầu. Con số này đã giảm hơn 2/3 trong thập kỷ qua. Kết quả là nhà đầu tư bổ sung tài sản mang tính quốc tế vào trong danh mục để tìm kiếm lợi nhuận nhiều hơn và thúc đẩy việc đầu tư của họ. Cụ thể hơn, nhà đầu tư giảm rủi ro và tăng cường khả năng thu hồi vốn trong danh mục đầu tư nhờ vào việc bổ sung tài sản quốc tế vào danh mục đầu tư. Trước đây, các nhà đầu tư tài chính chưa chú ý nhiều đến đầu tư toàn cầu vì 3 lí do chính s au đây: 1.Nhà đầu tư chưa nhận thức được ích lợi . 2. Chi phí giao dịch khá cao. 3. Thông tin không đáng tin cậy. Sau thời gian dài, vấn đề về chi phí giao dịch và thông tin được cải thiện. Các nhà đầu tư đã tiến hành việc đầu tư tài sản tài chính mang tính chất quốc tế ngày càng nhiều hơn. Việc bổ sung tài sản mang tính quốc tế vào danh mục đầu tư không phải là không có rủi ro. Có nhiều rủi ro mà nhà đầu tư đối mặt là trên thị trường ngoại hối. Ví dụ như tính thanh khoản thị trường ở nơi mà Hoa Kì đầu tư không cao. Dù như vậy nhưng việc bổ sung tài sản đầu tư vào danh mục đầu tư vẫn có những “phần thưởng” tiềm năng hơn là rủi ro tiềm năng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC