Tiểu luận Để giải quyết vấn đề đủ ăn và ở tốt của cây về mặt hóa học đất chúng ta cần quan tâm những vấn đề gì

Cây rất cần đất vì: Đất là giá thể cho cây bám rễ để sinh sống, như ngôi nhà đối với con người. Hơn thế nữa đất là “kho” chứa thức ăn, nước cho cây hút hàng ngày. Trong đất có chứa các nguyên tố đa lượng là những thức ăn cây lấy từ đất ví như là gạo cơm của con người. Các nguyên tố trung, vi lượng cây cần rất ít nhưng không thể thiếu được, như mắm muối gia vị cho bữa ăn. Nếu thiếu những thứ này mặc dù đã bón đầy đủ các nguyên tố đa lượng nhưng cây vẫn sinh trưởng còi cọc không cho thu hoạch hoặc chết. Mà các nguyên tố này cũng này cũng được lấy từ đất. Trong đất chứa nước và không khí, là những thứ không thể thiếu được trong đời sống của cây. Nước hòa tan dinh dưỡng và cung cấp cho cây “uống”. Cây không thể hút đủ nước từ không khí, từ nước mưa mà nuôi cơ thể suốt đời được. Nước cây hút chủ yếu từ đất bằng sự làm việc cần cù, thầm kín của hệ thống rễ. Rễ sống trong đất rất cần không khí được chứa trong các lỗ hổng của đất để hô hấp “thở”. Khác với người và vật nuôi, cây “thở” (hút Oxi) từ bộ rễ sống trong đất. Bộ lá cây thực hiện chức năng quang hợp để tổng hợp nên chất xây dựng cơ thể. Do vậy, đất tốt là đất luôn có độ xốp thích hợp để vừa chứa đủ nước cho cây ‘uống”, nhưng lại cân đối với không khí để “thở” được bình thường. Cây hút nước thì cũng hút cả thức ăn hòa tan để lên nuôi thân, lá, hoa, qủa. Cây hút thức ăn từ đất ở dạng hòa tan như con người uống đường vậy. Nếu các chất dinh dưỡng không hòa tan trong dung dịch đất thì cây không ăn được. Cây sẽ bị chết đói khi trong “kho” còn chứa đầy thức ăn, mà không hòa tan trong dung dịch đất được. Ngược lại nếu sự hòa tan các chất trong dung dịch quá nhanh, cây chưa kịp hấp thu sẽ dẫn tới sự mất các chất dinh dưỡng ở trong đất. Vì vậy các quá trình hóa học đặc thù xảy ra trong đất có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống của cây. Đối với một loại đất tốt cho cây thì phải đảm bảo bốn yêu cầu sau: Thứ nhất: Đảm bảo cho cây ăn no. Có nghĩa là đủ dinh dưỡng khoáng, dinh dưỡng vô cơ. Bởi vì cây hoàn toàn không sử dụng được chất hữu cơ, do vậy không một đất nào bảo đảm được cho tất cả các loài cây, nó chỉ có thể đảm bảo chất này thừa hoặc chất khác thiếu, có thể đáp ứng nhu cầu cho cây này mà không đáp ứng cho cây khác; vì vậy phải điều chỉnh bằng cách bón phân như bón phân để cải tạo đất, bón phân để duy trì lượng chất cây lấy đi từ đất và bón phân để tăng hàm lượng chất thiếu trong đất. Thứ hai: Bảo đảm cây uống đủ. Nghĩa là đủ nước cho cây sinh trưởng phát triển trong mọi điều kiện. Thứ ba: Đảm bảo cho cây ở tốt. Với môi trường đất phải phù hợp như pH của dung dịch đất, Eh của dung dịch đất, tính đệm, không khí, nhiệt, đất không có chất độc (khí, kim loại độc). Thứ tư: Bảo đảm cho cây đứng vững Một loại đất tốt cho cây phải đảm bảo bốn yêu cầu trên, trong đó yêu cầu thứ nhất, thứ hai và thứ ba rất khó thay đổi thậm chí là không thể thay đổi, điều chỉnh. Bởi vì một loại đất nào cũng chứ bốn thành phần bao gồm phần rắn, phần lỏng, phần không khí và các sinh vật sống trong đất. Phần rắn bao gồm vô cơ có nguồn gốc từ đá (chiếm 97- 98% trọng lượng hoặc 36% thể tích), hữu cơ có nguồn gốc từ xác sinh vật (chiếm từ 3-5% trọng lượng hoặc 12% thể tích). Phần lỏng: nước trong đất như nước liên kết hóa học, nước hấp phụ, nước mao quản, nước trọng lực, nước ngầm, hơi nước và nước đóng băng. Phần không khí: O2, CO2, N2 . Các sinh vật sống trong đất (vi sinh vật, sinh vật bậc thấp như giun, dế, kiến, mối ), vi sinh vật đất tạo cho đất có sự sống thông qua quá trình chuyển hóa sinh học. Còn ba phần trên tạo ra các quá trình sinh hóa học, quá trình lý học, cơ học trong đất. Vì vậy, tôi thực hiện tiểu luận này để tìm hiểu: “Để giải quyết vấn đề “đủ ăn” và “ở tốt” của cây về mặt hóa học đất chúng ta cần quan tâm những vấn đề gì”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC