Tiểu luận Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua

Dầu mỏ là ngành kinh doanh lớn nhất và toàn diện nhất thế giới. Ngành kinh doanh này, đã mở rộng tới mọi đối tượng, từ các nhà khoan dầu mạo hiểm, tới các tổng công ty nhà nước. Sự mở rộng của nó thể hiện sự phát triển của thương mại, thị trường, chiến lược kinh doanh, những thay đổi về công nghệ, các nền kinh tế quốc gia và quốc tế của thế kỷ XX. Có thể nói, dầu mỏ đã trở thành động lực phát triển của thế giới, đồng thời cũng là nguyên nhân gây ra nhiều biến động xã hội. Với vai trò quan trọng đó, thời gian qua, giá dầu mỏ biến động đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà kinh tế đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu. Để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nghiên cứu mặt lý luận của vấn đề này, bằng những kiến thức được học từ môn Kinh tế vi mô, đặc biệt là nội dung bài học về Cung, Cầu, em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua”. Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích vận dụng kiến thức đã học, đưa ra những nhận định ban đầu về nguyên nhân khiến giá dầu biến động thời gian qua; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho bản thân, hoàn thành chương trình học tập môn Kinh tế vi mô tại trường Đại học Ngoại thương. Để đạt được mục tiêu đó, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chung: phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các phương pháp nghiên cứu cụ thể: phương pháp phân tích, tổng hợp, mô hình hóa, so sánh tĩnh Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, bố cục của đề tài bao gồm những nội dung chính sau: Phần 1: Lý luận chung về cung, cầu Phần 2: Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC