Tiểu luận Điện tâm đồ ECG - Electrocardiography

“ Là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. Quả tim co bóp theo nhịp được điều khiển của một hệ thống dẫn truyền trong cơ tim” Điện tâm đồ cho ta thấy điện tim theo thời gian hay là sự thay đổi của sóng điện tim theo thời gian

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC